Svetlofialová kravata

7,90 

Klasik kravata – 7,5 cm v najširšom bode.

Na sklade

Svetlofialová kravata
Svetlofialová kravata

Na sklade