Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od jeho zakúpenia. Reklamáciu uplatnite bezodkladne, to znamená ihneď po prejavení sa vady materiálu, alebo výrobnej vady. Bližšie informácie nájdete v našich obchodných podmienkach.

Reklamovaný tovar musí byť čistý, suchý, bez zápachu.

Vašu reklamáciu prijmeme:

  • v našej predajni 

GENTLEMAN fashion, s. r. o.

A. Mišúta 23

971 01 Prievidza

Slovenská republika

  • poštou

Tovar posielaný poštou adresujte prosím na adresu:

GENTLEMAN fashion, s. r. o.

A. Mišúta 23

971 01 Prievidza

Slovenská republika

K vybaveniu reklamácie budeme potrebovať:

  1. tovar
  2. originál alebo kópia dokladu o kúpe (faktúra)
  3. vyplnený reklamačný formulár

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.